keliaklupstas

keliãklupstas, -a adj. (1) NdŽ, keliãklūpstas (1), kẽliaklupstas (1) NdŽ, K.Būg, J, Kp, Sb, Vb, kẽliaklūpstas (1) NdŽ žr. keliaklupsčias: Keliãklupstas prašė dovanoti kaltę Rm. Negalingos avys keliãklupstos eina Pg. Puoliau keliaklupstas ir laisčiau ašaromis žemę Š. Kaip šoko, tai per brastą kẽliaklūpstas perbėgo Sdk. Toks ščyras arkliukas, kẽliaklūpstas veža – tokį vežimą prikrovė Skdt. Aš ir nemačius buvau, kad kẽliaklupsti bulves kastų Trgn. Kai kritau nuo dangčiaus, tai vos keliaklupstas intropojau gryčion An.
◊ keliãklupstam eĩti (váikščioti) nuolankiai prašyti: Keliaklupstas vaikščioja Škn. Kai urėdas pasišaukė jį raštinėn, Stašenis ėjo keliaklupstas A.Vien. Aš jau tai neváikščiosiu kẽliaklupstas Sdk.
keliãklupstam prieĩti nuolankiai prašant gauti: Tada ir kẽliaklūpstas nebepreĩsi Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • keliaklupstas — keliãklupstas, keliãkluspsta bdv. Šeiminiñkė kaliãkluspta švei̇̃tė grindi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • keliakluspsta — keliãklupstas, keliãkluspsta bdv. Šeiminiñkė kaliãkluspta švei̇̃tė grindi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kelaklupstas — kelãklupstas, a adj. (1) J.Jabl žr. keliaklupstas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klupinėti — klupinėti, ėja, ėjo 1. SD352, R, K iter. dem. klupti 2: Ko tu čia dabar keliaklupstas klupinėji?! Š. Girtas bėgdamas klupinėja, klupine bėga, snukiu ardamas J. Keliu ėjo, klupinėjo, kakta žemę mušinėjo JD1302. Svieto bernų žirgai klupinėja, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.